GezondheidsVerzekering

Op dit moment levert ziekte geld op terwijl het bij ons gaat om gezond zijn / worden. Keuzevrijheid speelt daarbij een grote rol. De GezondheidsVerzekering biedt de mogelijkheid om de regie weer in eigen handen te nemen.

 

'The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new.' (Dan Millman)

 

Vanuit deze houding hebben wij de GezondheidsVerzekering opgebouwd. Een gewone zorgverzekering, wel anders en nieuw, binnen de wettelijke kaders inclusief het basispakket. De opzet van de GezondheidsVerzekering biedt verzekerden de financiële zekerheid om eigen keuzes te maken.

 

De organisatie Gezondheidsverzekering zal verder vertrekken vanuit 'vertrouwen' waardoor er voor de arts / therapeut / behandelaar (weer) ruimte is om dat te doen waar hij/zij goed in is.

Deze video legt de vinger op de zere plek. De oplossing ligt echter niet bij de overheid zoals op het einde van de video wordt geopperd, maar zijn wij zelf.

WAAROM DIT INITIATIEF STEUNEN?

 

 

De GezondheidsVerzekering, in combinatie met het GezondheidsCoöperatief Nederland, zijn instrumenten om het 'zieke' zorgstelsel in de kern aan te pakken.Wij zijn daarbij niet afhankelijk van wetswijzigingen door de overheid. Het ligt binnen ons eigen bereik om krachten te bundelen en aan de ruimte die er is inhoud te geven. De kernwoorden daarbij zijn:

KEUZEVRIJHEID

 

Binnen de geboden kaders is er een breed spectrum aan behandelwijzen aanwezig. Van natuurlijke geneeswijzen tot reguliere zorg. (zie Vergoedingen) Daardoor kun je zelf een keuze maken welke behandelwijze het beste bij je past. Eventueel aangevuld met ervaringen en informatie van andere leden.

SOLIDARITEIT

 

Verzekeren is het principe dat je met elkaar risico's afdekt. Door de GezondheidsRekening ontstaat er een balans: als het goed met je gaat dalen jouw kosten voor de zorgverzekering maar blijf je via premiebetaling solidair met degene die het niet treft met zijn/haar gezondheid. (zie Uitleg)

TRANSPARANTIE

 

De GezondheidsVerzekering heeft een coöperatieve vorm. Dat betekent dat je inzicht krijgt in je eigen geldstroom én in de totale geldstromen. Ook bepalen wij met elkaar wat er met de winst gebeurt. Binnen 7 jaar is het ook mogelijk mede-eigenaar te worden.

ONTSTAANSGESCHIEDENIS

 

De val

Hoezo start je een initiatief met daarbij een nieuwe zorgverzekering? Vanwege een ervaring van één van de initiatiefnemers, Purusha van de Graaf.

Zij viel van de trap en had allerlei verwondingen waar ze anderhalf jaar voor nodig had om van te herstellen. Op haar eigen manier, door haar eigen keuzes.

Al snel werd ze geconfronteerd met de financiële consequenties van die keuzes. Ondanks dat zij goed aanvullend verzekerd was, kreeg ze te maken met gedeeltelijke vergoedingen en (dag-)limieten. Daardoor was ze in één jaar, bovenop de premiekosten, 3.000 euro extra kwijt aan kosten. Terwijl ze het zorgsysteem enorme kosten bespaard had, omdat ze geen gebruik wilde maken van behandelingen vanuit het basispakket.

Eigen keuze

Voor Purusha en haar levenspartner, tweede initiatiefnemer, Robbert Geelen, is het in een vrij en 'welvarend' land als Nederland een vreemde situatie dat indien je niet beschikt over de financiële middelen, het maken van een eigen keuze heel moeilijk wordt gemaakt. Zelfs waar het iemands eigen gezondheid betreft.

Menselijk belang

Doordat zij via een oud directielid van een ziekenfonds in aanraking kwamen met het Duitse Artabana, is 'het (verzekerings) balletje gaan rollen'.

Nu, zeven jaar later, hebben Purusha en Robbert, vanuit hun ervaring én met de hulp van betrokken, deskundige mensen, een systeem binnen de huidige wet- en regelgeving ontworpen waar het menselijk belang en de keuzevrijheid voorop staan.

GEZONDHEIDSCOÖPERATIEF NEDERLAND U.A.

 

Opgericht 6 januari 2012

Kamer van Koophandel nr. 23845082

ING rek. nr. NL25INGB0005212253

BTW nr. NL851118252B01

CONTACT

 

 

 

E-mail: info@gezondheidscooperatief.nl

Telefoon: 0592 820033 (ma. t/m do. 9.00u-14.00u)

© GezondheidsCoöperatief Nederland 2017