Uitleg

BELANGRIJK: Wij gaan in 2019 niet van start met de GezondheidsVerzekering zoals die op deze pagina staat uitgelegd. We gaan wel starten met een aantal pilots (een 'voorloper' van de GezondheidsVerzekering) waarbij we met elkaar de kosten van natuurlijke geneeswijzen dragen. De opzet van deze pilots wordt gedeeld met alle leden van het GezondheidsCoöperatief Nederland (zie AGENDA) en staat niet op deze site.


INLEIDING

De GezondheidsVerzekering steunt financiëel op drie poten:

1. de eigen GezondheidsRekening (waarop maandelijks wordt ingelegd tot maximaal 12 x €74 per jaar)

2. de verzekeringspremie (maandelijks  €74 + €21 = €95)

3. de vereveningsbijdrage van de overheid (deze is afhankelijk van de 'kenmerken' van de verzekerde met de bedoeling dat de verzekeraar gecompenseerd wordt voor verzekerden met een risico dat hoger is dan gemiddeld. Dit bedrag kan zeer hoog oplopen: meer dan €100.000 voor iemand die chronisch ziek is)


Hieronder worden aan de hand van een aantal figuren de eerste twee poten van de GezondheidsVerzekering nader uitgelegd. (zie ook video)

figuur 1 GezondheidsRekening

GEZONDHEIDSREKENING


1. De GezondheidsRekening vormt de kern van de GezondheidsVerzekering. Deze spreek je als eerste aan wanneer je kosten moet maken, zowel voor zorg uit het basispakket als voor natuurlijke geneeswijzen of overige zorg (paramedisch, mondzorg, enz.)

In deze GezondheidsRekening is ook het wettelijk eigen risico opgenomen. Deze vormt daardoor geen ongedekte financiële drempel bij het afnemen van zorg uit het basispakket.


2. Op je GezondheidsRekening stort je het eerste jaar €74 per maand (figuur 1). Dit geld is van jou. Er kan maximaal €888 op deze rekening staan.


3. Kosten tot €888:

Het bedrag dat je gebruikt vul je in het volgende jaar aan met hetzelfde bedrag. Gebruik je niets dan hoef je het volgende jaar niets aan te vullen. (figuur 2) Gebruik je €100, dan is de inleg in het volgende jaar €100. (figuur 3). Gebruik je €800, is je inleg het volgende jaar €800. (figuur 4)

figuur 2 Kosten 1ste jaar €0

Figuur 3 Kosten 1ste jaar €100

Figuur 4 Kosten 1ste jaar €800

4. Kosten hoger dan €888:

Indien kosten hoger zijn dan €888 treedt het verzekeringsgedeelte in werking: met elkaar betalen we premie om dat risico af te dekken. (figuur 5)

figuur 5  Verzekeringsgedeelte GezondheidsVerzekering

KOSTENDEKKING VAN HET VERZEKERINGSDEEL


1. Omdat de GezondheidsVerzekering binnen de regel- en wetgeving wordt gerealiseerd, zal er voor iedere verzekerde een overheidsbijdrage worden ontvangen vanuit het Zorgverzekeringsfonds. Dit fonds wordt gevuld vanuit de belastingen (inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet). Deze overheidsbijdrage ligt tussen de €0 en meer dan €100.000 per verzekerde.


2. Om de grote risico's uit het basispakket af te kunnen dekken (kosten operaties e.d.) is er nog een premiebetaling nodig van €74 per volwassen verzekerde.


3. Voor het aanvullend pakket betaalt elke volwassen verzekerde een premie van €21 per maand.


4. Uit het aanvullend pakket wordt het volgende vergoed (zie lijst):

– natuurlijke geneeswijzen 100% (inclusief voorgeschreven middelen) tot een plafond van €5.000;

– overige aanvullende zorg (o.a. fysiotherapie en mondzorg) met een plafond van €250 per categorie.


TER INFORMATIE


Verzekering

– Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.


Therapeuten natuurlijke geneeswijzen

– Om voor vergoeding in aanmerking te komen, hoeft een therapeut zich alleen te laten inschrijven in het therapeutenregister van de GezondheidsVerzekering. Nodig

voor inschrijving zijn: een KvK nummer, de wettelijk verplichte klachtenregeling en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

- Voor cliënten is in dit register in te zien welke opleidingen iemand heeft gevolgd, waaruit de praktijkervaring bestaat en wat de beroepsvereniging van belang vindt voor een goede kwaliteit. Dit zal op termijn worden aangevuld met ervaringen van leden van het GezondheidsCoöperatief Nederland op het gemeenschappelijk deel van de GezondheidsPagina.

figuur 6  Kosten 1ste jaar  €0 -> jaar 2: premie  €95 p.m.

figuur 7  Kosten 1ste jaar < €888 -> jaar 2: inleg=verbruik + premie  €95 p.m.

figuur 8  Kosten 1ste jaar > €888 -> jaar 2: inleg=€888  + premie  €95 p.m.

HOE WERKT DEZE OPZET?


In jaar 1 betaal je €74 inleg + premie €95 (€74 + €21)= €169 per maand.


Geen kosten (figuur 6)

Maak je in jaar 1 geen kosten dan neem je het bedrag dat op je GezondheidsRekening staat (€888) mee naar het volgende jaar.


Kosten in het tweede jaar zijn alleen de premie van €95 (€74 + €21) per maand.

Kosten lager dan €888 (figuur 7)

Zijn in jaar 1 jouw kosten lager dan €888 dan vul je het volgende jaar de GezondheidsRekening aan met het bedrag dat je hebt gebruikt. Daarnaast betaal je de premie van €95 per maand.


Voorbeeld: €200 gebruikt in eerste jaar (basispakket/aanvullende zorg)

Kosten in het tweede jaar zijn: de inleg van €200 (verdeeld over 12 maanden) + €95 (€74+€21) premie per maand.

Kosten hoger dan €888 (figuur 8)

Wanneer de kosten in jaar 1 hoger zijn dan €888, door bijvoorbeeld een acuut ongeval, (dure) operaties / behandelingen vanuit het basispakket en/of aanvullende zorg, dan worden de kosten boven de €888 vanuit het verzekeringsgedeelte betaald. In het tweede jaar is je inleg op de GezondheidsRekening €888. Daarnaast betaal je de premie van €95 per maand.


Voorbeeld: kosten €12.000 (basispakket / aanvullende zorg)

a) GezondheidsRekening: – €888 (inclusief wettelijk eigen risico);

b) via verzekering wordt de overige €11.112 betaald.

Kosten in het tweede jaar zijn: de inleg van €888 (12 x €74) + €95 (€74+€21) premie per maand.

Ter vergelijking

Huidige verzekering*: premie basispakket €104 tot €121 + premie aanvullend pakket €59 tot €225 (waarbij natuurlijke geneeswijzen voor een aanzienlijk deel toch nog buiten de verzekering valt), exclusief aanspreken wettelijk eigen risico.


* prijsniveau 2017 van de restitutieverzekeringen FBTO, ONVZ, Zilveren Kruis, Stad Holland, Delta Lloyd en Zorg & Zekerheid.

GEZONDHEIDSCOÖPERATIEF NEDERLAND U.A.


Opgericht 6 januari 2012

Kamer van Koophandel nr. 23845082

ING rek. nr. NL25INGB0005212253

BTW nr. NL851118252B01

© GezondheidsCoöperatief Nederland 2017

CONTACT
E-mail: info@gezondheidscooperatief.nl

Telefoon: 0592 820033 (ma. t/m do. 9.00u-14.00u)