Over GCN

DE AANLEIDING
Door een val van de trap van Purusha van de Graaf, nu ongeveer zeven jaar geleden, liepen zij en haar partner Robbert Geelen, aan tegen de grenzen van het zorgsysteem. Purusha dacht heel goed verzekerd te zijn. Zoals elk jaar had zij een aanvullende verzekering met de hoogste dekkingsgraad. Alleen bleek deze niet voldoende de kosten te dekken van het herstel. Terwijl Purusha de zorgverzekeraar door haar keuzes enorme kosten bespaarde, moest zij hetzelfde jaar 3.000 euro aan kosten zelf betalen. Zij hadden gelukkig de mogelijkheid om daarvoor te kiezen.
Voor Robbert is het echter onbegrijpelijk dat, als het aankomt om op je eigen wijze gezond te worden in een welvarend land als Nederland, dat alleen kan als je beschikt over de financiële middelen... Dat geld in het gezond worden de hoofdrol speelt in plaats van de mens zelf.

WAT HEEFT DEZE ERVARING GEBRACHT
Niets gebeurt voor niets. Purusha wist door haar val en de herstelperiode van 1,5 jaar, dat haar inzicht gebruikt moest worden door deze te delen met anderen. Dat deed zij op LinkedIn. Aan de andere kant van Nederland las een oud directeur van een ziekenfonds haar commentaren. Het viel hem op dat zij 'oorspronkelijk' reageerde. Dat was voor hem ook de reden om contact op te nemen. Hij liep namelijk al 15 jaar rond met een abstract concept voor het financieren van gezondheid.
Purusha weet nog wat ze toen tegen hem zei: “Prima, maar zo komt het nooit van de grond. Het mist wortels.” Ze zijn met zijn drieën het proces gegaan om, gebruik makend van het inzicht plùs de inzet, passie, kennis en kunde van anderen, het hele initiatief vorm aan te laten nemen. Bouwen aan een wereld waar de mens, het echte kapitaal, weer tot bloei kan komen.

WAAROM EEN COÖPERATIE?
Door te verbinden en onze krachten te bundelen, zijn wij samen de verandering. Als coöperatie kunnen wij ervaringen en informatie delen met elkaar (als je dat wilt) en je kunt jouw vraag ook neerleggen om een (nieuwe) weg naar gezondheid te vinden. Of lezen hoe anderen gezond blijven of hun weg naar gezondheid hebben gevonden. Ook worden er activiteiten georganiseerd rond thema's die door leden worden aangedragen. Allemaal uitnodigingen om op jouw eigen manier met jouw gezondheid bezig te zijn. Zonder vingertjes van 'jij moet' of 'jij zult'. Gewoon, als je dat wilt, uit je eigen ervaring zaken delen.

Een coöperatie is ook een mooie organisatievorm om met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Vragen hoe zaken in elkaar zitten. Vragen naar transparantie. Ook als organisatie transparant zijn. Daarmee andere organisaties uit nodigen hetzelfde te doen.

Er is een mooi citaat welke houding wij als coöperatie hebben: 'The secret of change is to focus all your energy not of fighting the old but building the new' (Dan Millman)