Aankomende Evenementen

De ledenraad van het GezondheidsCoöperatief Nederland komt elke week op woensdag bij elkaar, hetzij ‘live’ hetzij via Skype. Natuurlijk worden de leden bijgepraat door het GCN-bestuur en de InitiatiefOrganisatie Liefde voor Leven. Tegelijkertijd praten de leden ook het bestuur bij: wat voor vragen zijn er van leden, wat leeft er, wat kunnen we als GCN daar aan doen, enz. Een dynamisch geheel waarbij ieder lid vanuit zijn/haar kunde, kennis en passie een bijdrage levert.

17 december 2014

Ledenraad

De ledenraad van het GezondheidsCoöperatief Nederland komt elke week op woensdag bij elkaar, hetzij ‘live’ hetzij via Skype. Natuurlijk worden de leden bijgepraat door het GCN-bestuur […]