Veelgestelde vragen

VEELGESTELDE VRAGEN mbt GEZONDHEIDSVERZEKERING

PRAKTISCH

Kan ik al naar de GezondheidsVerzekering overstappen? Wanneer kan ik deze verzekering afsluiten?

De Gezondheidsverzekering gaat in 2018 niet van start. We hebben afgelopen maanden al het voorwerk gedaan (o.a. de doorrekening van de Gezondheidsverzekering door een actuaris) en nu is het aan de mensen zelf om mee te gaan doen. Om lid te worden en in de organisatie bij te dragen. We willen in 2018 doorgroeien naar 15.000 leden. Dit is o.a. nodig om de vergunningsaanvraag te starten. De leden geven is nu ook een financiële kwestie). Om op 1 januari 2019 te kunnen starten moet de aanvraag uiterlijk op 1 maart worden gedaan.

Het is de eerste keer dat een zorgverzekering met een opzet als die van ons, wordt gerealiseerd: werkend vanuit vertrouwen en met keuzevrijheid, transparantie (o.a. inzake de geldstromen) en solidariteit. Daarom ligt bij de toezichthouders alles onder een vergrootglas. Uit gesprekken met de overheid is gebleken dat ze ons graag op de markt hebben. Het ligt in onze eigen handen.

 

Hoeveel leden zijn er nu (16 december 2017)?

Op dit moment zijn er zo'n 1.300 mensen lid van het GezondheidsCoöperatief Nederland.

 

Hoe gaat de GezondheidsVerzekering praktisch werken?

Je gebruikt de GezondheidsVerzekering op het moment dat er een gezondheidsschade is (hoofdpijn, stress, gebroken been, enz.);

1) Je zoekt een behandelaar die volgens jou daar een oplossing voor kan bieden;

2) De behandelaar stelt op grond van jouw ervaring en vraag in combinatie met zijn/haar kennis en kunde, een diagnose + behandeling voor;

3) De rekening die je krijgt betaal je via de GezondheidsVerzekering). (zie Uitleg)

Je hoeft niets voor te schieten, maar moet wel de opdracht tot uitbetaling geven. Zonder jouw goedkeuring en opdracht, gebeurt er niets.

NB: De behandeling moet natuurlijk wel binnen de kaders van de GezondheidsVerzekering vallen. (zie Vergoedingen)

 

Moet een behandelaar bepaalde diploma's, (nascholing-) certificaten hebben om vergoed te worden?

Nee, wij bepalen als verzekeraar niet, welke opleiding wel of niet voldoet. Wel zal transparant zijn, welke opleiding(en)/cursussen de behandelaar heeft gevolgd en welke praktijkervaring deze heeft opgedaan. Dit kan aangevuld worden met ervaringen van mensen die een behandeling bij je hebben gehad. Daarnaast zal door ons zichtbaar worden gemaakt wat de beroepsgroep van belang vindt voor een goede kwaliteit. Verder is voor inschrijving in ons register nodig, dat de behandelaar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid en dat zijn cliënt toegang heeft tot een klachtenregeling.

Belangrijk:de behandelaar hoeft geen lid te zijn van een beroepsvereniging.

NB: De behandeling moet natuurlijk wel binnen de kaders van de GezondheidsVerzekering vallen. (zie Vergoedingen)

 

Is in het eerste jaar de inleg + premie van 169 Euro per maand, niet te hoog voor veel mensen?

Op dit moment wordt het zorgsysteem bekostigd door 1) premie 2) wettelijk eigen risico (385 euro) en 3) bijdrage van de overheid (0-100.000 euro en meer). Wij houden dezelfde geldstromen aan alleen zetten wij ze in ten goede van ons zelf (zie Uitleg):

- De GezondheidssVerzekering biedt je een breed spectrum aan behandelwijzen. Van natuurlijke geneeswijzen, paramedische zorg tot aan zorg uit het basispakket. Daarbij valt het plafond van 5.000 euro voor natuurlijke geneeswijzen het meeste op.

- Het wettelijk eigen risico maakt onderdeel uit van de opzet. Je hebt daar geen last meer van indien je iets (acuuts) overkomt.

- Alles wordt 100% vergoed. Geen daglimieten of gedeeltelijke vergoedingen.

- Het krachtigste onderdeel is het GezondheidsCoöperatief Nederland: daar kun je je vraag neerleggen, ervaringen delen en informatie vinden.

En ... indien er winst wordt gemaakt bepalen we als leden wat daar mee gebeurt. Dat kan bijvoorbeeld zijn uitbreiding van het pakket, verhoging van het plafond of vermindering van de premie. De besluitvorming zal transparant zijn.

 

Als je chronisch ziek bent is deze verzekering dan wel iets voor mij?

Dat is puur een rekensommetje dat je alleen zelf kunt maken. Let daarbij op:

1) Het wettelijk eigen risico is opgenomen in de opzet van de GezondheidsVerzekering. Deze financiële drempel is er niet meer.

2) Het kan zijn dat je in de loop der jaren rechten hebt opgebouwd bij je huidige zorgverzekeraar. Die eindigen als je overstapt dus dit is echt een punt van aandacht.

3) Kijk ook naar de zorg uit het basispakket waarbij je verplicht een eigen bijdrage moet betalen. Dat zal je op dit moment ook bij de Gezondheidsverzekering moeten doen.

 

Als je chronisch ziek bent kun je naast de GezondheidsVerzekering ook de kracht van het GezondheidsCoöperatief (waar je dan ook lid van bent!) gebruiken. Daar worden ervaringen en informatie gedeeld en kun je jouw vraag ook neerleggen om een (nieuwe) weg naar gezondheid te vinden. Ook worden er activiteiten georganiseerd rond thema's die door leden worden aangedragen. Samen zijn wij de verandering!

 

Als je kosten moet maken voor je kind, gaan die dan van de GezondheidsRekening af?

Ja en nee: Als je kosten moet maken omdat je gebruik maakt van de basisverzekering: nee. Die worden direct vanuit de GezondheidsVerzekering betaald. Als je gebruik maakt van aanvullende zorg (natuurlijke geneeswijzen - parameidsche hulp, enz) dan moet je deze wel betalen vanuit de GezondheidsRekening van één van de ouders/verzorgers. Het kan zijn dat deze daardoor sneller leeg is. Je gaat dan sneller gebruik maken van het verzekeringsgedeelte. Daar heeft zowel het kind als de ouder/verzorger dezelfde ruimte (plafonds van 5.000 & 250 euro) terwijl je alleen als ouder premie betaalt. Je kind is dus gratis meeverzekerd.

 

INHOUDELIJK

Hoe borg je de kwaliteit van een behandelaar?

Die kwaliteit wordt ervaren door de cliënt/patiënt zelf en is dus puur een zaak tussen behandelaar en cliënt/patiënt. De behandelaar heeft zelf de keuze om zich aan te sluiten bij bijvoorbeeld een beroepsvereniging. Wel vragen wij om zichtbaar te maken welke opleiding(en), cursussen en praktijkervaring iemand heeft. Dit kan ook via de Markt voor Gezondheid. (zie Over Ons)

 

De 'markt' zal zijn werk doen doordat de 'consument' zich van informatie kan voorzien en daardoor een eigen keuze kan maken. Doordat ervaringen kunnen worden gedeeld met andere leden van het GezondheidsCoöperatief via je Persoonlijke Pagina (zie Over Ons), worden ook minder goede ervaringen de eventuele 'rotte peren' zichtbaar. Er kan dan door het GezondheidsCoöperatief Nederland de dialoog worden aangegaan met de betrokken behandelaar.

 

We gaan voor vertrouwen, dialoog en transparantie.

 

Waarom is er een plafond van 5.000 euro voor natuurlijke geneeswijzen? (zie Uitleg of Vergoedingen)

Wij zijn op het bedrag van 5.000 euro terecht gekomen door te vragen aan natuurgeneeskundigen: wat in het geval je chronisch ziek bent? Wat voor een bedrag heb je dan nodig op jaarbasis? Met 5.000 euro kun je dan heel wat doen en dit bedrag is daarom voor ons een goed startpunt.

 

Natuurlijk kan het zijn dat de ruimte die door de GezondheidsVerzekering wordt geboden niet voldoende is. We hebben gekozen om dat niet in een verzekering op te nemen. We denken aan een fonds dat we vullen door middel van sponsorlopen / activiteiten / enz. zodat mensen daar gebruik van kunnen maken indien ze niet beschikken over financiële middelen.

 

Als wij in de loop der jaren toch met elkaar willen dat die ruimte groter wordt (bijvoorbeeld 7.500 euro) dan zal de premie die wij met elkaar elke maand betalen, hoger moeten worden. Daar kunnen we met elkaar voor kiezen omdat we een coöperatie zijn: terug keren naar de basis van het verzekeren.

 

Waarom is er een plafond van 250 euro voor de overige aanvullende zorg? (zie Uitleg of Vergoedingen)

Dat is gedaan op grond van de afweging dat wij vooral de ruimte willen bieden aan natuurlijke geneeswijzen. Wij hoorden echter van leden dat vergoeding van mondzorg, fysiotherapie en overige aanvullende zorg werd gemist in de aanvankelijke opzet. Daarom hebben we gekeken welke ruimte daar kon worden gecreëerd zonder dat de premie te hoog zou worden.

 

Als wij in de loop der jaren toch met elkaar willen dat die ruimte groter wordt dan kunnen we daar met elkaar voor kiezen omdat we een coöperatie zijn. Dit zal uiteraard invloed hebben op de premie.

 

NB: De maximale ruimte die je voor bijvoorbeeld mondzorg kunt hebben (indien je geen andere kosten hebt) is 888 euro (GezondheidsRekening) + 250 euro (plafond verzekering) = 1.138 euro.

GEZONDHEIDSCOÖPERATIEF NEDERLAND U.A.

 

Opgericht 6 januari 2012

Kamer van Koophandel nr. 23845082

ING rek. nr. NL25INGB0005212253

BTW nr. NL851118252B01

CONTACT

 

 

 

E-mail: info@gezondheidscooperatief.nl

Telefoon: 0592 820033 (ma. t/m do. 9.00u-14.00u)

© GezondheidsCoöperatief Nederland 2017