Proces GezondheidsVerzekering - Pilot

PROCES GEZONDHEIDSVERZEKERING NAAR PILOT GEZONDHEID FONDS


De afgelopen11 jaar is er een enerverend pad gelopen met de inzet van diverse GCN-leden, 1.086 afspraken / bijeenkomsten / overleggen met deskundigen / organisaties / instanties en 119.208 gereisde kilometers. Een leerzaam proces waar 2 jaar geleden een belangrijke stap is gezet: in plaats van ons te richten op het realiseren van de GezondheidsVerzekering, de regie weer in eigen hand nemen. Waarom?


De denkwijze en opzet van de GezondheidsVerzekering is zo anders/ innovatief/ duurzaam* (én kosten besparend én geheel binnen de wettelijke regels!) dat de Nederlandsche Bank in het hele vergunningproces nog meer zekerheden (=cijfers) zou willen zien door middel van dure deskundigen die onze denktrant moeten goedkeuren.


Het moment van vergunningverlening zou zeer onzeker zijn. Duurt het een half jaar? Eén jaar? Twee jaar? Niemand kan dat aangeven... Het vergunningstraject zou daarmee ook een enorm financieel risico voor de initiatiefnemers worden. Een bedrag van 5 miljoen voor zo’n traject is niet ondenkbaar. Dat is niet alleen te dragen.


In plaats van bij de pakken neerzitten, is toen een andere weg ingeslagen waarbij het mes voor ons leden van het GCN aan meerdere kanten gaat snijden: overgaan tot DOEN met de Pilot Gezondheid Fonds**.


Waar snijdt het mes? Doordat er vanuit een sfeer van vertrouwen informatie, kennis en ervaringen met elkaar worden gedeeld, wordt daar een ieder krachtiger door. Dat is nu al onze ervaring met alle bijeenkomsten die er zijn geweest. Maar... nu verzamelen we ook 'harde data' met betrekking tot de kosten indien je met natuurlijke geneeswijzen weer gezond wordt. Deze kosten kunnen we nu gaan vergelijken met reguliere behandelwijzen. Deze informatie kunnen we dan gebruiken indien wij met elkaar willen dat de GezondheidsVerzekering er als nog gaat komen. Het product ligt namelijk 'gewoon op de plank' bij de initiatiefnemers en kan daar dan 'zo van afgehaald' worden.

*   1) we vertrekken vanuit vertrouwen (o.a. geen (wurg-)contracten met aanbieders);
     2) gaan voor keuzevrijheid waarbij naast het basispakket / mondzorg/ paramedische hulp juist de natuurlijke geneeswijzen weer de ruimte krijgen en
     3) kiezen 100% voor de coöperatieve opzet (transparantie in alle geldstromen).


**  1) geen toezichthouders (Pilot zijn schenkkringen) dus ook geen vergunningstraject;
     2) transparantie in de geldstromen + de kracht van het verbinden in schenkkringen;
     3) ruimte geven aan natuurlijke geneeswijzen (zowel voor degene die deze zorg nodig heeft als aan de therapeut/arts).

GEZONDHEIDSCOÖPERATIEF NEDERLAND U.A.


Opgericht 6 januari 2012

Kamer van Koophandel nr. 23845082

ING rek. nr. NL25INGB0005212253

BTW nr. NL851118252B01

CONTACT


E-mail: info@gezondheidscooperatief.nl

Telefoon: 0592 820033 (ma. t/m do. 10.00u-13.30u)

© GezondheidsCoöperatief Nederland 2017

FLYER DOWNLOADEN