Nieuws / Agenda

BIJEENKOMSTEN


De verschillende schenkkringen door heel Nederland organiseren geregeld bijeenkomsten.  Sommige zijn voor de deelnemers aan de schenkkringen, andere zijn ook toegankelijk voor gasten. (introducees / geïnteresseerden) Houdt deze pagina / nieuwsbrief (voor de GCN-leden) / informatiebrief (voor niet GCN-lid).


Je bent van harte welkom om de sfeer te komen proeven, informatie te krijgen en je vragen te stellen. Wanneer je je aanmeldt, krijg je alle praktische informatie (adres, tijd, enz.) toegestuurd.

WAARDEN-HERINNERING

(beoogd nieuwe) GCN-bestuur & bestuur Gezondheid Fonds 


Er zijn ook bijeenkomsten met de besturen van het GezondheidsCoöperatief Nederland en het Coöperatieve Gezondheid Fonds. Deze worden 'Waarden-herinnering' genoemd: weer te herinneren om vanuit vertrouwen te handelen.


Als een ieder dát doet waar zijn ogen van stralen, ‘je bliss volgt’ zoals Joseph Campbell zegt, en de eigen bestemming volgt, dan ontstaat er een samenleving vol met dynamiek, dankbaarheid en verwondering.


De Waardenherinnering is er om een ieder die een rol heeft in de organisatie kennis te laten maken met de sfeer en cultuur waar vanuit gewerkt wordt. Te laten ervaren wat het is als je vanuit de waardengedragen normen handelt. Dit betekent bijvoorbeeld dat je mag zeggen als je iets niet kunt, om hulp vragen, fouten maken en wat je er van geleerd hebt delen met anderen. Dit zorgt voor een stromende lerende organisatie. 'Zelfstandig in Verbinding'

BIJEENKOMSTEN Schenk-Kringen

(toegankelijk voor leden & niet-leden!)


Vrijdagavond 9 april JOURE 1

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl


Zondagmiddag 11 april BUSSUM 1

    Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl


Zaterdagmiddag 17 april AMSTERDAM 1

    Aanmelden via amsterdam1@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 22 april OLBURGEN

    Aanmelden via olburgen@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 22 april BENNINGBROEK 1

    Aanmelden via benningbroek1@gezondheidfonds.nl


Zaterdagmiddag 24 april TUBBERGEN 1

    Aanmelden via tubbergen1@gezondheidfonds.nl


Zaterdagmiddag 24 april of woensdagavond 21 april ASSEN 1 

    Aanmelden via assen1@gezondheidfonds.nl


Zondagmiddag 16 mei BUSSUM 1

    Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 20 mei BENNINGBROEK 1

    Aanmelden via benningbroek1@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 27 mei EINDHOVEN 1

    Aanmelden via eindhoven1@gezondheidfonds.nl


Vrijdagavond 4 juni JOURE 1

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl


Zondagmiddag 13 juni BUSSUM 1

    Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 17 juni BENNINGBROEK 1

    Aanmelden via benningbroek1@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 29 juli EINDHOVEN 1

    Aanmelden via eindhoven1@gezondheidfonds.nl


Vrijdagavond 3 september JOURE 1

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 30 september EINDHOVEN 1

    Aanmelden via eindhoven1@gezondheidfonds.nl


Vrijdagavond 1 oktober JOURE 1

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 25 november EINDHOVEN 1

    Aanmelden via eindhoven1@gezondheidfonds.nl


Vrijdagavond 26 november JOURE 1

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl

NIEUWS / AGENDA

WAARDENGEDRAGEN NORMEN & de sfeer waarin de bijeenkomsten plaatsvinden (door Purusha van de Graaf)

...

In de loop van mijn leven heb ik een allergische reactie opgebouwd omtrent de termen waarden & normen. Totdat Jan Adriaansen, die in de Raad van Advies zit, mij vertelde: “Purusha, als de normen gedragen worden door echte waarden in het leven is het geen probleem.”


Waarden die wij hebben geformuleerd zijn: Liefde, vrijheid, vertrouwen, openheid en eerlijkheid. Jan zei: “Doordat je vanuit deze waarden vertrekt geef je door de normen handen en voeten aan hoe je met elkaar omgaat binnen het GCN”


Weer durven vertrouwen in plaats vanuit wantrouwen te handelen. Open en eerlijk met elkaar in gesprek gaan, in dialoog in plaats van een discussie. Vraag je naar de ervaring van de ander, luister en vertel je jouw ervaring. Neem je de tijd die er nodig is.


Dit is voor mij 'Liefde in actie'. Van een wereld waar verdienmodellen ten koste van de ander omgebogen wordt naar dienstbaar aan de mens zelf. Naar een nieuwe samen-leving. Dienstbaar en trouw zijn aan je zelf en daardoor ook aan de ander: 'Zelfstandig in Verbinding'


Voor mij is GCN en een ieder die daar aan mee doet, de voorloper van deze nieuwe samen-leving. Ont-dekken door te doen. Samen zijn wij de verandering!

* Alle leden krijgen een nieuwsbrief. Ben je lid en ontvang je deze niet? Laat het ons weten met een e-mail (o.v.v. nieuwsbrief).


Mensen die geen lid zijn maar weel op de hoogte willen worden gehouden, krijgen een informatiebrief. Wil je ook op de hoogte worden gehouden? Stuur ons een e-mail met als onderwerp 'informatiebrief' en je wordt toegevoegd aan de verzendlijst.

GEZONDHEIDSCOÖPERATIEF NEDERLAND U.A.


Opgericht 6 januari 2012

Kamer van Koophandel nr. 23845082

ING rek. nr. NL25INGB0005212253

BTW nr. NL851118252B01

CONTACT


E-mail: info@gezondheidscooperatief.nl

Telefoon: 0592 820033 (ma. t/m do. 9.00u-14.00u)

© GezondheidsCoöperatief Nederland 2017

FLYER DOWNLOADEN