'The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new.' (Dan Millman)


Wij hebben ervoor gekozen mensen te verbinden via een coöperatief: het GezondheidsCoöperatief Nederland. Hier delen wij ervaringen waar we blijer van worden, kennis waar we wijzer van worden en informatie waar we krachtiger van worden. 


Een coöperatie waar verbindingen worden gemaakt, initiatieven worden gestimuleerd en bestaande ontwikkelingen worden ondersteund.

WAAROM MEEDOEN?


Als lid van het GezondheidsCoöperatief Nederland ben je mede-vormgever van de transitie naar een gezondere samenleving.

Met de Waardengedragen Normen als basis neem je de volledige regie over je eigen handelen in deze transitie.

De kracht van deze Coöperatie zit hem in de bundeling van dit inzicht:

GEZONDHEIDSCOÖPERATIEF NEDERLAND


Een coöperatie waar je als leden ervaringen, kennis en informatie deelt. Zonder een 'vingertje' ('goed', 'fout', 'zo moet het') maar vanuit (keuze)vrijheid en vertrouwen.

Ontstaansgeschiedenis

PILOT GEZONDHEID FONDS


Binnen Schenk-Kringen, door heel Nederland, kun je deelnemen aan de pilot Gezondheid Fonds. Je steunt elkaar als je niet over voldoende financiële middelen beschikt om, met behulp van natuurlijke geneeswijzen, weer gezond te worden. Dit gebeurt door het doen van een gift aan een ander lid.

Ontstaansgeschiedenis

Waarom ben je lid geworden?

"Omdat ik vertrouwen heb in deze coöperatie!!"

CONTACT


E-mail: info@gezondheidscooperatief.nl

Telefoon: 0592 820033 (ma. t/m do. 10.00u-13.30u)

FLYER DOWNLOADEN

NIEUWSBRIEF / INFORMATIEBRIEF

Alle leden krijgen een nieuwsbrief. Ben je lid en ontvang je deze niet? Laat het ons weten met een e-mail (o.v.v. nieuwsbrief).


Mensen die geen lid zijn maar wel op de hoogte willen worden gehouden, krijgen een informatiebrief. Wil je ook op de hoogte worden gehouden? Stuur ons een e-mail met als onderwerp 'informatiebrief' en je wordt toegevoegd aan de verzendlijst.

GEZONDHEIDSCOÖPERATIEF NEDERLAND U.A.


Opgericht 6 januari 2012

Kamer van Koophandel nr. 23845082

ING rek. nr. NL25INGB0005212253

BTW nr. NL851118252B01

© GezondheidsCoöperatief Nederland 2017