Nieuws / Agenda

NIEUWS / AGENDA

PILOT in UTRECHT door Mischa Beekman

uit nieuwsbrief Leden herfst 2018 / informatiebrief niet-leden herfst 2018


In de regio Utrecht zijn Mischa en Paula de 'beddingmakers' en hier een kort voorstelrondje:


Nadat ik, Mischa, een lezing had bijgewoond van Robbert en Purusha over het GezondheidsCoöperatief voelde ik meteen dat zij heel zuiver en vanuit het hart zijn. Na een persoonlijk gesprek met hen heb ik besloten om te gaan helpen met het neerzetten van dit initiatief en dat is nu zo'n tweeënhalf jaar geleden. Belangrijk om met elkaar te gaan samenwerken en om een platform te gaan bouwen om elkaar te kunnen vinden.


Ik, Paula, ben al een aantal jaar geleden met het initiatief GCN van Robbert en Purusha in aanraking gekomen. Natuurgeneeskunde, keuzevrijheid, vertrouwen en liefdevol zijn de uitdagingen van deze tijd. Deze thema's vind ik terug bij het GCN en daar word ik heel blij van. Als we met elkaar het GCN gaan opbouwen zijn we met elkaar de verandering.


Toen wij, Mischa en Paula, elkaar ontmoetten, was er direct een klik. Nu zijn wij zover dat we ons zeer verheugen om samen aan het werk te gaan. Wij gaan in de omgeving Utrecht de vernieuwende ideeën van het coöperatief concreet maken.


Wil je ook een informatiebijeenkomst organiseren? Laat dit dan aan mij weten. Via de telefoon: 06-24241829 of via mail: mischamulder@hotmail.com Ik hoor heel graag van je!

EINDHOVEN, 26 april, 19.30u-21.30u

locatie: Suver Nuver, Tongelresestraat 430, 

5642 NH Eindhoven


Inloop vanaf 19.00u

19.30u: uitleg pilots aan Leden GCN

20.30u: 'Samen zijn wij de verandering', niet-leden van harte welkom!

Einde: 22.00u

...

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld (tbv koffie/thee & reiskosten).

Aanmelden / informatie via deze link (o.v.v. Eindhoven)

We zijn ook bezig om een leden bijeenkomst te organiseren in het midden van Nederland.

Via deze pagina, onze FaceBook pagina en nieuws- en informatiebrieven* houden wij je daarvan op de hoogte.


* Alle leden krijgen een nieuwsbrief. Ben je lid en ontvang je deze niet? Laat het ons weten met een e-mail (o.v.v. nieuwsbrief).


Mensen die geen lid zijn maar weel op de hoogte willen worden gehouden, krijgen een informatiebrief. Wil je ook op de hoogte worden gehouden? Stuur ons een e-mail met als onderwerp 'informatiebrief' en je wordt toegevoegd aan de verzendlijst.

GEESTEREN, 7 mei, 19.30u-21.30u

locatie: Bibliotheek, Kampboerlaan 25, 7678 VV Geesteren

...

Inloop vanaf 19.00u

19.30u: uitleg pilots aan Leden GCN

20.30u: 'Samen zijn wij de verandering', niet-leden van harte welkom!

Einde: 22.00u

...

Kosten: 5 euro p.p. (tbv koffie/thee & reiskosten).

Aanmelden / informatie via deze link (o.v.v. Geesteren)

WIJ GAAN STARTEN door Robbert Geelen

uit nieuwsbrief Leden zomer 2018 / informatiebrief niet-leden herfst 2018


Wat een avontuur is het! Hadden wij eind december toegang tot financiers die open stonden om in te stappen in de financiering van de GezondheidsVerzekering (25 miljoen euro) kregen wij een aantal maanden geleden het advies van iemand uit de bankwereld om 'de olifant wat kleiner te maken'. Waarom? Hij had zelf ervaren hoe de Nederlandsche Bank steeds meer eisen en risico's afgedekt wilde zien bij een innovatief bankproduct dat zij op de markt wilden brengen. De kosten vertienvoudigden zich... “En jullie product is nog veel innovatiever” Het risico waar wij in het voortraject mee rekening zouden moeten gaan houden zou 5 miljoen euro bedragen... Voor ons als initiatiefnemers niet te dragen, dat moeten we echt met elkaar gaan doen. Hij adviseerde ons, als aanloopje naar de Gezondheids-Verzekering, te starten met een 'kleinere olifant' om daarmee ervaring op te bouwen als je 'samen de verandering' wilt zijn.


De afgelopen maanden hebben we het plan bedacht om te starten met pilots waar we kosten van aanvullende zorg in communities van zo'n 50 gezinnen, gezamenlijk gaan dragen. Wij gaan dit plan de aankomende maanden in iedere provincie aan de leden uitleggen. We gaan daar ook informatiebijeenkomsten aan koppelen voor niet-leden. Het beeld met jullie delen waar wij de kracht van het Gezondheids-Coöperatief Nederland zien en hoe ieder, door lid te zijn van het GCN, daar handen en voeten aan kan geven.

ACTIES VOOR LEDEN door Paula van der Velde

uit nieuwsbrief Leden zomer 2018 / informatiebrief niet-leden herfst 2018


De laatste tijd hebben wij aanbiedingen gekregen waar je als lid van het GCN gebruik van kunt maken. Zo was er een korting voor het bijwonen van een congres en gebruiken de initiatiefnemers een deel van de verkoop van hun kunde (kunst / vormgeving (zie Peace in Design)) ten behoeve van dit initiatief. Ik verzamel deze acties en deel ze in de nieuwsbrief met de leden.


Zo draagt een ieder, op eigen wijze, bij aan het grotere geheel.

WAARDENGEDRAGEN NORMEN door Purusha van de Graaf

uit nieuwsbrief Leden zomer 2018 / informatiebrief niet-leden herfst 2018

...

In de loop van mijn leven heb ik een allergische reactie opgebouwd omtrent de termen waarden & normen. Totdat Jan Adriaansen, die in de Raad van Advies zit, mij vertelde: “Purusha, als de normen gedragen worden door echte waarden in het leven is het geen probleem.”

...

Waarden die wij hebben geformuleerd zijn: Liefde, vrijheid, vertrouwen, openheid en eerlijkheid. Jan zei: “Doordat je vanuit deze waarden vertrekt geef je door de normen handen en voeten aan hoe je met elkaar omgaat binnen het GCN”

...

Weer durven vertrouwen in plaats vanuit wantrouwen te handelen. Open en eerlijk met elkaar in gesprek gaan, in dialoog in plaats van een discussie. Vraag je naar de ervaring van de ander, luister en vertel je jouw ervaring. Neem je de tijd die er nodig is. 

...

Dit is voor mij 'Liefde in actie'. Van een wereld waar verdienmodellen ten koste van de ander omgebogen wordt naar dienstbaar aan de mens zelf. Naar een nieuwe samen-leving. Dienstbaar en trouw zijn aan je zelf en daardoor ook aan de ander: 'Zelfstandig in Verbinding'

...

Voor mij is GCN en een ieder die daar aan mee doet, de voorloper van deze nieuwe samen-leving. Ont-dekken door te doen. Samen zijn wij de verandering!

STATUTEN door Ine Braaksma

uit nieuwsbrief Leden zomer 2018 / informatiebrief niet-leden herfst 2018


De huidige statuten van de coöperatie zijn grotendeels geschreven bij de start van het coöperatief zes jaar geleden en vier jaar geleden op een aantal punten aangepast. Ruim twee jaar geleden werd duidelijk dat deze nog teveel vanuit de oude wereld en met een overmaat aan mannelijke energie waren vormgegeven. Wanneer je de statuten ziet als het fundament van een gebouw, zijn dit oude fundamenten die de vorm van het nieuwe gebouw te veel gaan bepalen vandaar nieuwe statuten en daarmee een nieuw fundament.

 

Om als GCN de volgende fase in te gaan, waarbij een toename van het aantal leden niet ondenkbaar is, was het volgens ons van belang dat er ook een Huishoudelijk Reglement, Gedragscode en Organigram aanwezig zijn. De statuten zijn in grootte beperkt, waarbij wel voldaan wordt aan de wettelijke eisen, terwijl we de ruimte die wij als coöperatie met elkaar willen benutten, begeleiden (in cultuur en praktische lijnen) met een 'Basisdocument' waarin de net genoemde onderdelen deel van uit maken. Ook het privacy-beleid is daarin opgenomen alsmede de Handleiding Algemene Vergadering.

FLORIJN


Het is nu ook mogelijk om het lidmaatschapsgeld van 50 euro te betalen met 50 Florijnen. Het GezondheidsCoöperatief Nederland heeft namelijk een account geopend bij de Florijn.


Voor meer informatie: www.betalenmetflorijn.nl

GEZONDHEIDSCOÖPERATIEF NEDERLAND U.A.


Opgericht 6 januari 2012

Kamer van Koophandel nr. 23845082

ING rek. nr. NL25INGB0005212253

BTW nr. NL851118252B01

CONTACT


E-mail: info@gezondheidscooperatief.nl

Telefoon: 0592 820033 (ma. t/m do. 9.00u-14.00u)

© GezondheidsCoöperatief Nederland 2017