Deze video legt de vinger op de zere plek. De oplossing ligt echter niet bij de overheid zoals op het einde van de video wordt geopperd, maar zijn wij zelf.

Op dit moment levert ziekte geld op terwijl het bij ons gaat om gezond zijn / worden. Keuzevrijheid speelt daarbij een grote rol.

'The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new.' (Dan Millman)

Vanuit deze houding hebben wij de pilot Gezondheid Fonds ('voorloper' van de GezondheidsVerzekering) opgebouwd.  De opzet van de pilot biedt leden de financiële ruimte om eigen keuzes te maken als het gaat om een natuurlijke geneeswijze.

De organisatie vertrekt vanuit 'vertrouwen' waardoor er voor de arts / therapeut / behandelaar (weer) ruimte is om dat te doen waar hij/zij goed in is.

WAAROM DIT INITIATIEF STEUNEN?


De pilot Gezondheid Fonds, in combinatie met het GezondheidsCoöperatief Nederland (en op termijn de GezondheidsVerzekering als we dat als leden willen)), zijn instrumenten om het 'zieke' zorgstelsel in de kern aan te pakken.Wij zijn daarbij niet afhankelijk van wetswijzigingen door de overheid. Het ligt binnen ons eigen bereik om krachten te bundelen en aan de ruimte die er is inhoud te geven. De kernwoorden daarbij zijn:

KEUZEVRIJHEID


Binnen de geboden kaders is er een breed spectrum aan natuurlijke geneeswijzen aanwezig. (zie Vergoedingen) Daardoor kun je zelf een keuze maken welke behandelwijze het beste bij je past. Eventueel aangevuld met ervaringen en informatie van andere leden.

SOLIDARITEIT


Solidariteit draait om vertrouwen en maakt het mogelijk om gezamenlijk kosten te dragen wanneer je dat zelf niet meer kunt. Door de kleinschaligheid en betrokkenheid van de deelnemers, ontstaat er een balans: als het goed met je gaat gaan op termijn jouw kosten dalen maar blijf je via een inleg solidair met degene die het niet treft met zijn/haar gezondheid.

TRANSPARANTIE


De pilot Gezondheid Fonds heeft een coöperatieve vorm. Dat betekent dat je inzicht hebt in je eigen én de totale geldstroom. Ook bepalen wij met elkaar wat er met de winst gebeurt. Zo kan bijvoorbeeld het kader van natuurlijke geneeswijzen stapje voor stapje breder worden gemaakt.

WIL JE MEER WETEN OVER HET GEZONDHEID FONDS? KLIK HIER

Waarom ben je lid geworden?

"Ik zie vrije markt niet als een gezondmakende kracht in de economie en al helemaal niet in de zorg."


CONTACT


E-mail: info@gezondheidscooperatief.nl

Telefoon: 0592 820033 (ma. t/m do. 10.00u-13.30u)

FLYER DOWNLOADEN

NIEUWSBRIEF / INFORMATIEBRIEF

Alle leden krijgen een nieuwsbrief. Ben je lid en ontvang je deze niet? Laat het ons weten met een e-mail (o.v.v. nieuwsbrief).


Mensen die geen lid zijn maar wel op de hoogte willen worden gehouden, krijgen een informatiebrief. Wil je ook op de hoogte worden gehouden? Stuur ons een e-mail met als onderwerp 'informatiebrief' en je wordt toegevoegd aan de verzendlijst.

GEZONDHEIDSCOÖPERATIEF NEDERLAND U.A.


Opgericht 6 januari 2012

Kamer van Koophandel nr. 23845082

ING rek. nr. NL25INGB0005212253

BTW nr. NL851118252B01

© GezondheidsCoöperatief Nederland 2017