NIEUWS / AGENDA

BIJEENKOMSTEN


De verschillende Schenk-Kringen door heel Nederland organiseren geregeld bijeenkomsten, vrij toegankelijk voor alle GCN-leden én gasten.


Je bent van harte welkom om de sfeer te komen proeven, informatie te krijgen en je vragen te stellen. Wanneer je je aanmeldt via de link, krijg je alle praktische informatie. (adres, tijd, enz.)

GCN-LEDENDAGEN 2022


Op zondag 20 februari & zaterdag 21 mei vonden de GCN-ledendagen plaats met een leuk programma (o.a. GCN-lid Anthony Migchels van de Florijn), inspirerende gesprekken en fijne ont-moetingen! Waren waardevolle dagen!


De laatste GCN-ledendag was op zaterdag 19 november. Via nieuwsbrieven wordt informatie naar de leden gestuurd over de aankomende ledendagen van 2023


Graag zien & spreken wij je dan.


Paula van der Velde, Purusha van de Graaf, Robbert Geelen & Ineke Dane.

SCHENK-KRINGEN IN OPRICHTING


Is er een Schenk-kring in oprichting en  

wil je daar over geïnformeerd worden?

Stuur dan een email naar info@gezondheidfonds.nl en vermeld bij onderwerp de plaats waar je naartoe zou willen gaan. Dan word je op de hoogte gehouden.

FONDSCOÖRDINATOREN DAGEN 2023


Eén keer in het kwartaal komen alle Fondscoördinatoren samen om ervaringen, informatie en kennis uit te wisselen. Het zijn waardevolle dagen omdat er door de verbinding nieuwe ideeën ontstaan / krachten worden gebundeld / praktisch zaken worden geregeld.
OVERIGE SCHENK-KRINGEN


Van de volgende Schenk-Kring is op dit moment nog geen datum bekend van de eerstvolgende bijeenkomst:

Woon je in de omgeving van:


DRENTHE/GRONINGEN stuur dan een mail naar assen1@gezondheidfonds.nlWAARDENGEDRAGEN NORMEN & de sfeer waarin de bijeenkomsten plaatsvinden (door Purusha van de Graaf)

...

In de loop van mijn leven heb ik een zogenaamde allergie opgebouwd omtrent de termen waarden & normen.

Totdat Jan Adriaansen, die in de Raad van Advies zit, mij vertelde:

“Purusha, als de normen gedragen worden door echte waarden in het leven is het geen probleem.”


Waarden die wij hebben geformuleerd zijn: Liefde, vrijheid, vertrouwen, openheid en eerlijkheid. Jan zei: “Doordat je vanuit deze waarden vertrekt geef je door de normen handen en voeten aan hoe je met elkaar omgaat binnen het GCN”


Weer durven vertrouwen in plaats vanuit wantrouwen te handelen. Open en eerlijk met elkaar in gesprek gaan, in dialoog in plaats van een discussie. Vraag je naar de ervaring van de ander, luister en vertel je jouw ervaring. Neem je de tijd die er nodig is.


Dit is voor mij 'Liefde in actie'. Van een wereld waar verdienmodellen ten koste van de ander omgebogen wordt naar dienstbaar aan de mens zelf. Naar een nieuwe samen-leving. Dienstbaar en trouw zijn aan je zelf en daardoor ook aan de ander: 'Zelfstandig in Verbinding'


Voor mij is GCN en een ieder die daar aan mee doet, de voorloper van deze nieuwe samen-leving. Ont-dekken door te doen. Samen zijn wij de verandering! Samen bouwen aan een liefdevolle samen-leving!


Hier vind je de waardengedragen normen van het GezondheidsCoöperatief Nederland


Dinsdagavond 3 januari ARNHEM 1

    Aanmelden via arnhem1@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 19 januari AMSTERDAM 1

    Aanmelden via amsterdam1@gezondheidfonds.nl


Zaterdagmiddag 21 januari BENNINGBROEK 1

    Aanmelden via benningbroek1@gezondheidfonds.nl


Dinsdagavond 24 januari GROENLO1

    Deze avond geeft Francine van Broekhoven een lezing over Medische Thermografie.

    Toegankelijk voor ieder die zich aanmeldt.Info en

    Aanmelden via: groenlo1@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 26 januari BUSSUM 1

    Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 26 januari EINDHOVEN 1

    Aanmelden via eindhoven1@gezondheidfonds.nl


Vrijdagavond 27 januari JOURE 1 (Friesland/N.O.-polder)

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl


Zaterdagochtend 28 januari TWENTE

    Aanmelden via twente@gezondheidfonds.nl


Zondagmiddag 29 januari NIJMEGEN 1

    Aanmelden via nijmegen1@gezondheidfonds.nl


Zondagmiddag 29 januari DEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl


Dinsdagavond 31 januari OLBURGEN

    Aanmelden via olburgen@gezondheidfonds.nl


Maandagavond 6 februari ARNHEM 1

    Aanmelden via arnhem1@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 23 februari GROENLO 1

    Aanmelden via groenlo1@gezondheidfonds.nl


Zaterdagmiddag 25 februari BENNINGBROEK 1

    Aanmelden via benningbroek1@gezondheidfonds.nl


Zondagmiddag 26 februari DEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl


Woensdagavond 8 maart ARNHEM 1

    Aanmelden via arnhem1@gezondheidfonds.nl


Zaterdagochtend 18 maart TWENTE

    Aanmelden via twente@gezondheidfonds.nl


Zaterdagmiddag 18 maart BENNINGBROEK 1

    Aanmelden via benningbroek1@gezondheidfonds.nl


Vrijdagavond 24 maart JOURE 1 (Friesland/N.O.-polder)

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl


Zondagmiddag 26 maart DEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl


Dinsdagavond 28 maart GROENLO 1

    Aanmelden via groenlo1@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 30 maart BUSSUM 1

    Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl


Woensdagavond 5 april ARNHEM 1

    Aanmelden via arnhem1@gezondheidfonds.nl


Woensdagavond 19 april TWENTE

    Aanmelden via twente@gezondheidfonds.nl


Zondagmiddag 23 april DEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl


Woensdagavond 26 april GROENLO

    Aanmelden via groenlo1@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 27 april BUSSUM 1

    Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl


Maandagavond 1 mei ARNHEM 1

    Aanmelden via arnhem1@gezondheidfonds.nl


Zaterdagochtend 20 mei TWENTE

    Aanmelden via twente@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 25 mei BUSSUM 1

    Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 25 mei GROENLO 1

    Aanmelden via groenlo1@gezondheidfonds.nl


Zondagmiddag 28 mei DEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl


Vrijdagavond 2 juni JOURE 1 (Friesland/N.O.-polder)

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl


Woensdagavond 7 juni ARNHEM 1

    Aanmelden via arnhem1@gezondheidfonds.nl


Zondagmiddag 25 juni DEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl


Dindsdagavond 27 juni GROENLO 1

    Aanmelden via groenlo1@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 29 juni BUSSUM 1

    Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl


Zaterdagochtend 15 juli TWENTE

    Aanmelden via twente@gezondheidfonds.nl


Zondagmiddag 23 juli DEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl


Woensdagavond 23 augustus TWENTE

    Aanmelden via twente@gezondheidfonds.nl


Zondagmiddag 27 augustusDEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl


Vrijdagavond 1 septemberJOURE 1 (Friesland/N.O.-polder)

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl


Zondagmiddag 24 septemberDEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl


Zaterdagochtend 4 novemberTWENTE

    Aanmelden via twente@gezondheidfonds.nl


Vrijdagavond 6 oktober JOURE 1 (Friesland/N.O.-polder)

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl


Zondagmiddag 22 oktober DEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl


Vrijdagavond 24 november JOURE 1 (Friesland/N.O.-polder)

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl


Zondagmiddag 26 november DEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl


Zondagmiddag 10 december DEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl


Woensdagavond 13 december TWENTE

    Aanmelden via twente@gezondheidfonds.nl


CONTACT


E-mail: info@gezondheidscooperatief.nl

Telefoon: 0592 820033 (ma. t/m do. 10.00u-13.30u)

FLYER DOWNLOADEN

NIEUWSBRIEF / INFORMATIEBRIEF

Alle leden krijgen een nieuwsbrief. Ben je lid en ontvang je deze niet? Laat het ons weten met een e-mail (o.v.v. nieuwsbrief).


Mensen die geen lid zijn maar wel op de hoogte willen worden gehouden, krijgen een informatiebrief. Wil je ook op de hoogte worden gehouden? Stuur ons een e-mail met als onderwerp 'informatiebrief' en je wordt toegevoegd aan de verzendlijst.

GEZONDHEIDSCOÖPERATIEF NEDERLAND U.A.


Opgericht 6 januari 2012

Kamer van Koophandel nr. 23845082

ING rek. nr. NL25INGB0005212253

BTW nr. NL851118252B01

© GezondheidsCoöperatief Nederland 2017