WAARDENGEDRAGEN NORMEN


In de dialoog en het handelen, zowel intern als extern, heeft het GezondheidsCoöperatief Nederland een 7-tal waardengedragen normen als basis:


- De omgang met elkaar is gebaseerd op vertrouwen, eerlijkheid en oprechtheid.
- Dienstbaar zijn aan het menselijk belang.
- Ieder mens heeft de vrijheid van keuze om naar eigen inzicht inhoud te geven aan zijn* leven en gezondheid.
- Eenieder spreekt vanuit de eigen ervaring.
- Eenieder heeft een lerende houding vanuit zelfreflectie en verbinding.**
- Expertise en innerlijk inzicht verkregen vanuit introspectie, zijn het leidende principe.
- Geld, systemen, organisatiestructuren en theorieën zijn een middel.***


Handelen uit Liefde is hét antwoord op de uitdagingen van de samenleving van vandaag.

*      Taalkundig is het gebruik van 'zijn' juist. Hierdoor wordt wel een deel van de innerlijke kracht van de mens onderbelicht: de vrouwelijke kracht. Daarom zullen in al onze documenten 'zijn' en 'haar' vrij gebruikt worden om daarmee te refereren aan de mens die zowel de mannelijke als vrouwelijke kracht in zich draagt.
**    Echte verbinding kan alleen tot stand komen als je in verbinding staat met je eigen innerlijk: je zelf. Dit noemen wij 'Zelfstandig in Verbinding'.
***  Het woord 'middelen' is een werkwoord. Op het moment dat je het middel vastzet, mis je de kracht van het levende.

CONTACT


E-mail: info@gezondheidscooperatief.nl

Telefoon: 0592 820033 (ma. t/m do. 10.00u-13.30u)

FLYER DOWNLOADEN

NIEUWSBRIEF / INFORMATIEBRIEF

Alle leden krijgen een nieuwsbrief. Ben je lid en ontvang je deze niet? Laat het ons weten met een e-mail (o.v.v. nieuwsbrief).


Mensen die geen lid zijn maar wel op de hoogte willen worden gehouden, krijgen een informatiebrief. Wil je ook op de hoogte worden gehouden? Stuur ons een e-mail met als onderwerp 'informatiebrief' en je wordt toegevoegd aan de verzendlijst.

GEZONDHEIDSCOÖPERATIEF NEDERLAND U.A.


Opgericht 6 januari 2012

Kamer van Koophandel nr. 23845082

ING rek. nr. NL25INGB0005212253

BTW nr. NL851118252B01

© GezondheidsCoöperatief Nederland 2017