WAARDENGEDRAGEN NORMEN


In de dialoog en het handelen, zowel intern als extern, heeft het GezondheidsCoöperatief Nederland een 7-tal WaardenGedragen Normen als basis:


  • De omgang met elkaar is gebaseerd op vertrouwen, eerlijkheid en             oprechtheid.
  • Dienstbaar zijn aan het menselijk belang.
  • Ieder mens heeft de vrijheid van keuze om naar eigen inzicht inhoud te geven aan zijn* leven en gezondheid.
  • Eenieder spreekt vanuit de eigen ervaring.
  • Eenieder heeft een lerende houding vanuit zelfreflectie en verbinding.**
  • Expertise en innerlijk inzicht verkregen vanuit introspectie, zijn het leidende principe.
  • Geld, systemen, organisatiestructuren en theorieën zijn een middel.***


Handelen uit Liefde is hét antwoord op de uitdagingen van de samenleving van vandaag.

*     Taalkundig is het gebruik van 'zijn' juist. Hierdoor wordt wel een deel van de innerlijke kracht van de mens onderbelicht: de vrouwelijke kracht.

       Daarom zijn in al onze documenten 'zijn' en 'haar' vrij gebruikt. Dit refereert aan de mens die zowel de mannelijke als vrouwelijke kracht in zich draagt        
**    Echte verbinding kan alleen tot stand komen als je in verbinding staat met je eigen innerlijk: je zelf. Dit noemen wij 'Zelfstandig in Verbinding'.
***  Het woord 'middelen' is een werkwoord. Op het moment dat je het middel vastzet, mis je de kracht van het levende.

NIEUWSBRIEF / INFORMATIEBRIEF


Alle leden ontvangen een nieuwsbrief. Ben je lid en ontvang je deze niet? Laat het ons weten en stuur een e-mail.


Mensen die niet lid zijn en wel op de hoogte worden gehouden, ontvangen onze informatiebrief. Wil je ook op de hoogte worden gehouden? Stuur dan een e-mail met als onderwerp 'informatiebrief' dan wordt je e-mailadres toegevoegd aan onze verzendlijst.

GEZONDHEIDSCOÖPERATIEF NEDERLAND U.A.


Opgericht 6 januari 2012

Kamer van Koophandel nr. 23845082

ING rek. nr. NL25INGB0005212253

BTW nr. NL851118252B01

© GezondheidsCoöperatief Nederland 2017

FLYER DOWNLOADEN